Kvindernes internationale kampdag – handler også om privatøkonomien

Uligheden mellem kønnene vokser i hele verden, der er stadig ikke lige løn for lige arbejde – heller ikke i Danmark, og der er mere fokus på kvinders køn og hvordan det kan begrænse os og holde os nede end der er på mændenes køn og deres mulighed for at erobre verden.

Der er stadig meget at kæmpe for.

Det er der også, når det kommer til det mere nære og konkrete – privatøkonomien. Noget som alle – både mænd og kvinder har og er påvirket af hele tiden hver dag hele livet igennem.

Danske kvinder har uddannelser og tjener deres egne penge og har styr på ”tingene”.

Men når det kommer til privatøkonomien, holder kvinderne sig stadig tilbage i forhold til deres mænd.

Af en eller anden grund er kvinder bange eller tilbageholdende med penge og økonomi – ikke når pengene skal bruges, men når der tales fremtid og sikkerhed.

Kvinder er gode til at styre økonomien, men de gør ikke det, der er nødvendigt for at sikre sig at de ikke bliver snydt når forholdet brister.

Mange kvinder kender ikke deres privatøkonomi til bunds og det betyder, at de er bange for konsekvenserne af de valg de har taget.

De taler ikke med deres partner om fremtiden og de beslutninger, der skal tages om det fælles fremtidige liv.

Kvinder går på orlov – hvad med pensionen?

Når der kommer børn i forholdet, og kvinden vælger at gå på deltid i en årrække, dels for at passe børnene – men også for at give manden mulighed for at passe sin karriere.

Hvordan skal det betales, for det er ikke løn i sig selv, at passe børn og stryge skjorter. Hvad med den store pensionsordning som manden sparer op, mens kvinden passer børn og mandens karriere og der ikke bliver sat penge ind på hendes pensionsopsparing.

Kvinder skal også leve fedt, når de går på pension

Et andet område hvor kvinder afholder sig fra at tage ansvar, er pensionsopsparingen – de ved, de har en pension, men de kender den ikke til bunds og ved heller ikke hvordan de er stillet når de går på pension, bliver syg eller mister erhvervsevnen.

Vend ikke ryggen til boliglånene

Boliglånene er den tungeste post i de flestes privatøkonomi. Det betyder at valget af kreditforenings – og boliglån styrer hvad der ellers bliver råd til i familien. Derfor er det vigtigt at kvinder også kender deres boligøkonomi, når der planlægges nyinvesteringer i familien.

Privatøkonomiens trygge rammer

Når privatøkonomien sætter de trygge rammer og du har givet manden magten til at styre økonomien, kan det få betydning for, om du tør forlade forholdet eller ej. Hvis forholdet, der leves inden for rammerne er uduholdeligt, afholder det nogen kvinder fra at forlade forholdet, fordi de ikke kan gennemskue konsekvenserne af privatøkonomien.

Der er stadig meget at kæmpe for – også i det nære og private.

Kvinder – Lad os tage ansvar for vores liv og vores økonomi.

Lone Eriksen